www.Wyprzedaz-lamp.pl

Regulamin

Niniejszy Regulamin dotyczy umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014r.

Sklep internetowy www.imperiumlamp.pl jest własnością firmy IMPERIUM Michał Mielczarek z siedzibą w Częstochowie, ul. Mościckiego 12/7 NIP: 573-26-47-927, zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, REGON: 241107518, zwaną dalej Sprzedającym.

I. Postanowienia ogólne

1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (ceny zawierają podatek VAT).
2. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową www.imperiumlamp.pl 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
3. W momencie złożenia zamówienia przez Klienta drogą internetową, oraz przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy zostaje wygenerowany numer zamówienia. Klient o tym fakcie zostaje powiadomiony poprzez wiadomość e-mailową. O realizacji zamówienia Klient jest informowany również poprzez wiadomość e-mailową.
4. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie zakupu (paragon). W przypadku gdy Kupujący chce otrzymać fakturę VAT, prosimy o wypełnienie odpowiednich pól w formularzu zamówienia.
5. Wszystkie towary w Sklepie Internetowym www.imperiumlamp.pl są nowe, oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

II. Jak dokonywać zakupów w naszym sklepie

1. Aby dokonać zakupów w sklepie, należy poprzez koszyk zamówień zgromadzić produkty w koszyku, następnie należy w formularzu zamówień wypełnić wszystkie pola kontaktowe, które są niezbędne do zrealizowania zamówienia.

III. Realizacja zamówień

1. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów dostawy i czasu realizacji zamówień znajdą Państwo w zakładce „Dostawa i realizacja”.
2. Wszystkie paczki wysyłamy tylko i wyłącznie za pośrednictwem firm kurierskich pod adres podany w formularzu zamówień.

IV. Forma płatności

1. Gotówką - przy odbiorze osobistym
2. Płatność za pobraniem - przy niektórych zamówieniach powyżej 2000 zł zastrzegamy możliwość poproszenia o przedpłatę 10% zaliczki.
3. Przedpłata na konto

Dane do przelewu:

IMPERIUM Michał Mielczarek
42-200 Częstochowa
ul. Mościckiego 12/7
mBank S.A.
67 1140 2017 0000 4602 0539 4970

V. Zwroty (Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży)

1. Kupujący konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta, lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć, poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość”, stanowiącego załącznik dostępny na stronie Sklepu Internetowego, wysłanie podpisanego Formularza wraz z towarem na adres pocztowy Sklepu Internetowego.
4. Firma Imperium Michał Mielczarek uprzejmie prosi swoich Klientów, aby w przypadku zwrotów korzystać z powyższego Formularza Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, bądź w przypadku innej formy zawiadomienia o zwrocie zamieścić w niej wszystkie zawarte w nim informacje.

Zwracany towar prosimy odesłać na adres siedziby: Imperium Michał Mielczarek, 42-202 Częstochowa, ul. Wołynska 7, z dopiskiem "ZWROT – sklep internetowy".

5.
Zwrot, o którym mowa powyżej, dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot może być dokonany w oryginalnym opakowaniu, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar powinien być należycie zabezpieczony.
6. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Konsument ponosi koszty zwrotu zakupionego towaru.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VI. Reklamacje należy składać

1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@imperiumlamp.pl
2. Listownie na adres: Imperium Michał Mielczarek, ul. Wołyńska 7, 42-202 Częstochowa

VII. Ochrona danych osobowych

1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w zakładce „Polityka prywatności”.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie 25.12.2014 od jego ogłoszenia na stronie Sklepu Internetowego www.imperiumlamp.pl i dotyczy wyłącznie Klientów, którzy dokonali zakupów po dniu jego wejścia w życie.
2. Pozostałych (Klientów, którzy dokonali zakupów do 24.12.2014 włącznie) Klientów obowiązuje wcześniejszy Regulamin.


--------------------------------------------------------------

Poniższy regulamin obowiązuje do 24 grudnia 2014r.

Sklep internetowy www.imperiumlamp.pl jest własnością firmy IMPERIUM Michał Mielczarek z siedzibą w Częstochowie, ul. Mościckiego 12/7 NIP: 573-26-47-927, zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, REGON: 241107518, zwaną dalej Sprzedającym.

1. Jak dokonywać zakupów w naszym sklepie:

Aby dokonać zakupów w sklepie, należy poprzez koszyk zamówień zgromadzić produkty w koszyku, następnie należy w formularzu zamówień wypełnić wszystkie pola kontaktowe, które są niezbędne do zrealizowania zamówienia.

2. Realizacja zamówień:

Szczegółowe informacje dotyczące kosztów dostawy i czasu realizacji zamówień znajdą Państwo w zakładce „Dostawa i realizacja”.

Wszystkie paczki wysyłamy tylko i wyłącznie za pośrednictwem firm kurierskich pod adres podany w formularzu zamówień.

3. Forma płatności:

Gotówką - przy odbiorze osobistym
Przedpłata na konto

Dane do przelewu:

IMPERIUM Michał Mielczarek
42-200 Częstochowa
ul. Mościckiego 12/7
mBank S.A.
67 1140 2017 0000 4602 0539 4970

4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (ceny zawierają podatek VAT).

5. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie zakupu (paragon). W przypadku gdy Kupujący chce otrzymać fakturę VAT, prosimy o wypełnienie odpowiednich pól w formularzu zamówienia.

6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

7. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.imperiumlamp.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa (ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U.nr 2 z 2000r., poz. 271)) – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej.

Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:

Imperium Michał Mielczarek
ul. Wołyńska 7
42-202 Częstochowa
e-mail: sklep@imperiumlamp.pl

Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczającym terminie 10 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

Imperium Michał Mielczarek
ul. Wołyńska 7
42-202 Częstochowa

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Imperium Michał Mielczarek świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

8. W przypadku jeśli zamówiony towar jest niedostępny w określonym terminie, Sprzedawca informuje Kupującego o przewidywanym czasie dostawy.

9. Reklamacje należy składać:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@imperiumlamp.pl
- listownie na adres: Imperium Michał Mielczarek, ul. Wołyńska 7, 42-202 Częstochowa

10. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w zakładce „Polityka prywatności”.

11. Kopiowanie lub przetwarzanie materiałów znajdujących się na stronie surowo zabrionione. Zdjęcia chronione prawami autorskimi.

Copyright © 2006-2015 Sklep www.imperiumlamp.pl należy do grupy ImperiumPlus.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. | Sklep internetowy Quick.Cart designed by webPixel.pl