Produktów: 0
Bezpieczne zakupy lamp i oświetlenia w Imperiumlamp.pl Bezpieczne zakupy lamp i oświetlenia w Imperiumlamp.pl potwierdzone certyfikatem Trusted Shops

Regulamin


Sklep internetowy www.imperiumlamp.pl jest własnością firmy IMPERIUM Michał Mielczarek z siedzibą w Częstochowie, ul. Mościckiego 12/7 NIP: 573-26-47-927, zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, REGON: 241107518, zwaną dalej Sprzedającym.

I. Postanowienia ogólne

1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (ceny zawierają podatek VAT).
2. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową www.imperiumlamp.pl 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
3. W momencie złożenia zamówienia przez Klienta drogą internetową, oraz przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy zostaje wygenerowany numer zamówienia. Klient o tym fakcie zostaje powiadomiony poprzez wiadomość e-mailową. O realizacji zamówienia Klient jest informowany również poprzez wiadomość e-mailową.
4. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie zakupu (paragon). W przypadku gdy Kupujący chce otrzymać fakturę VAT, prosimy o wypełnienie odpowiednich pól w formularzu zamówienia.
5. Wszystkie towary w Sklepie Internetowym www.imperiumlamp.pl są nowe, oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

II. Jak dokonywać zakupów w naszym sklepie

1. Aby dokonać zakupów w sklepie, należy poprzez koszyk zamówień zgromadzić produkty w koszyku, następnie należy w formularzu zamówień wypełnić wszystkie pola kontaktowe, które są niezbędne do zrealizowania zamówienia.

III. Realizacja zamówień

1. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów dostawy i czasu realizacji zamówień znajdą Państwo w zakładce „Dostawa i realizacja”.
2. Wszystkie paczki wysyłamy tylko i wyłącznie za pośrednictwem firm kurierskich pod adres podany w formularzu zamówień.

IV. Forma płatności

1. Gotówką - przy odbiorze osobistym
2. Płatność za pobraniem - przy niektórych zamówieniach powyżej 2000 zł zastrzegamy możliwość poproszenia o przedpłatę 10% zaliczki.
3. Przedpłata na konto

Dane do przelewu:

IMPERIUM Michał Mielczarek
42-200 Częstochowa
ul. Mościckiego 12/7
mBank S.A.
67 1140 2017 0000 4602 0539 4970

V. Zwroty (Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży)

1. Kupujący konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta, lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć, poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość”, stanowiącego załącznik dostępny na stronie Sklepu Internetowego, wysłanie podpisanego Formularza wraz z towarem na adres pocztowy Sklepu Internetowego.
4. Firma Imperium Michał Mielczarek uprzejmie prosi swoich Klientów, aby w przypadku zwrotów korzystać z powyższego Formularza Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, bądź w przypadku innej formy zawiadomienia o zwrocie zamieścić w niej wszystkie zawarte w nim informacje.

Zwracany towar prosimy odesłać na adres siedziby: Imperium Michał Mielczarek, 42-202 Częstochowa, ul. Wołynska 7, z dopiskiem "ZWROT – sklep internetowy".

5.
Zwrot, o którym mowa powyżej, dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot może być dokonany w oryginalnym opakowaniu, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar powinien być należycie zabezpieczony.
6. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Konsument ponosi koszty zwrotu zakupionego towaru.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VI. Reklamacje należy składać

1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@imperiumlamp.pl
2. Listownie na adres: Imperium Michał Mielczarek, ul. Wołyńska 7, 42-202 Częstochowa

VII. Ochrona danych osobowych

1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w zakładce „Polityka prywatności”.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie 25.12.2014 od jego ogłoszenia na stronie Sklepu Internetowego www.imperiumlamp.pl i dotyczy wyłącznie Klientów, którzy dokonali zakupów po dniu jego wejścia w życie.
2. Pozostałych (Klientów, którzy dokonali zakupów do 24.12.2014 włącznie) Klientów obowiązuje wcześniejszy Regulamin.